Odbierz swój egzemplarz

Środowiska-zwyczaje-cywilizacja

Środowiska-zwyczaje-cywilizacja

Paweł Chmielewski: Zbędny synod

Nie Tradycja Kościoła, ale arbitralna wola papieża jest dziś wyznacznikiem katolicyzmu. Co zadekretuje, ma się stać prawem, niezależnie od wszystkiego, czego Kościół nauczał wcześniej. A

Czytaj więcej >>