Odbierz swój egzemplarz

Prawda o zmartwychwstaniu. Klub „Polonia Christiana” zaprasza do Wrocławia

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to dla wiernych Kościoła podstawowa prawda, dająca nadzieję na życie wieczne w łączności z Panem Bogiem. Podważanie realności tego wydarzenia jest jednym ze sposobów ateizacji społeczeństw i negacji nauki Kościoła. O tym, jaka jest prawda historyczna i jak ważna jest wiedza o zmartwychwstaniu Syna Bożego, opowie na spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu w czwartek 27 czerwca dr Małgorzata Madej. Temat jej prelekcji brzmi „Prawda o zmartwychwstaniu. Korynckie wyznanie wiary w praktyce”.

Osoby negujące naukę Kościoła często rozsiewają nieprawdziwe teorie, nie mające oparcia w faktach historycznych, czasami uciekając się do prób przedstawiania zmartwychwstania jako „legendy” a nawet (!) halucynacji czy też do mówienia o wykradzeniu ciała Jezusa z grobu, w którym został złożony po męczeńskiej śmierci. O tym skąd wzięła się wersja wykradzenia ciała Chrystusa czytamy w Ewangelii według św. Mateusza (Mt 28, 11-20):

„Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu». Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego. Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Fundamentalne znaczenie prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa stało się przez wieki celem ataków wszystkich, którzy dążą do zniszczenia Kościoła. Podważenie tej prawdy jest bowiem kluczem do ukazywania wiary chrześcijan jako jednego z wielu wierzeń. Zanegowanie zmartwychwstania jest jednak niemożliwe, gdyż to wydarzenie zostało mocno udokumentowane, a historię śmierci i zmartwychwstania przekazują świadkowie i materiały pisane.

Na spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu w czwartek 27 czerwca będziemy mogli poznać fakty o tym, czym było i jest zmartwychwstanie Pana Jezusa dla ludzi Jemu współczesnych i dla nas dzisiaj, mierzących się z nawałnicą ateizacyjną, walczącą z prawdą, pięknem i dobrem.

Prelegentem Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu będzie Małgorzata Madej – doktorem teologii i afrykanista. Dr Małgorzata Madej jest autorką artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów, wywiadów i felietonów popularyzujących zagadnienia teologiczne i misyjne. Nasza prelegentka współpracuje z Fundacją Prodoteo, wydawcą książek apologetycznych.

– Jak Ojciec posłał Chrystusa, tak i On posłał Apostołów, których napełnił Duchem Świętym nie tylko po to, aby głosząc Ewangelię wszystkiemu stworzeniu, zwiastowali, że Syn Boży swoją śmiercią i zmartwychwstaniem wyrwał nas z mocy Szatana i uwolnił od śmierci oraz przeniósł do Królestwa Ojca, lecz także po to, aby ogłaszane dzieło zbawienia sprawowali przez Ofiarę i sakramenty, stanowiące ośrodek całego życia liturgicznego”. W ten sposób Chrystus Zmartwychwstały, udzielając Apostołom Ducha Świętego, powierza im swoją władzę uświęcania: stają się oni sakramentalnymi znakami Chrystusa. Mocą tego samego Ducha Świętego powierzają oni tę władzę swoim następcom. Ta “sukcesja apostolska” tworzy strukturę całego życia liturgicznego – czytamy we fragmencie Katechizmie Kościoła Katolickiego, podkreślającym rolę przesłania, jakie niesiemy w świat głosząc Ewangelię.

Doskonałym przygotowaniem dla nas do wypełniania misji apostolskiej osób świeckich będzie wiedza, jaką zaczerpniemy od znawcy zagadnień teologicznych – dr Małgorzaty Madej. Zapraszamy na spotkanie Klubu „Polonia Christiana” na 27 czerwca (czwartek) na godz. 18:00 do Wrocławia, do siedziby Civitas Christiana przy ul. Staromłyńskiej 2A/U12. Temat spotkania z dr Małgorzatą Madej to „Prawda o zmartwychwstaniu. Korynckie wyznanie wiary w praktyce”. Współorganizatorami prelekcji są fundacja Prodoteo oraz Civitas Christiana. Wstęp wolny!

Poprzedni post