Odbierz swój egzemplarz

Miesiąc: czerwiec 2024

Prawda o zmartwychwstaniu. Klub „Polonia Christiana” zaprasza do Wrocławia

Prawda o zmartwychwstaniu. Klub „Polonia Christiana” zaprasza do Wrocławia

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to dla wiernych Kościoła podstawowa prawda, dająca nadzieję na życie wieczne w łączności z Panem Bogiem. Podważanie realności tego wydarzenia jest jednym ze sposobów ateizacji społeczeństw i negacji nauki Kościoła. O tym, jaka jest prawda historyczna i jak ważna jest wiedza o zmartwychwstaniu Syna Bożego, opowie na spotkaniu Klubu „Polonia Christiana” we…

Nowy niemiecki Kulturkampf? Prof. Kucharczyk w Klubie „Polonia Christiana” w Poznaniu

Nowy niemiecki Kulturkampf? Prof. Kucharczyk w Klubie „Polonia Christiana” w Poznaniu

Wdrażana przez wieki niemiecka wizja wchłonięcia narodu polskiego wiązała się z rozerwaniem więzi między różnymi grupami społecznymi naszego narodu. Warunkiem zburzenia wewnątrznarodowych relacji było m.in. zniszczenie Kościoła Katolickiego, który budował moralny fundament i poczucie tożsamości polskiej. W jakim położeniu znajdujemy się dzisiaj i co powinniśmy zrobić, by nie stracić dziedzictwa kulturowego i wiary naszych przodków?…