Odbierz swój egzemplarz

Agenda 2030 w Kościele. Klub „Polonia Christiana” zaprasza do Szczecina

Klub „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie z wiceprezesem Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi Arkadiuszem Stelmachem, które odbędzie się już w czwartek 12 października br. o godz. 19:15. Spotykamy się w Starym Młynie, przy ul. Szerokiej 19 w Szczecinie. Na szczecińskim spotkaniu, poświęconym tematyce „Agendy 2030 w Kościele”, będzie można dowiedzieć się w jaki sposób forsowane przez ONZ rewolucyjne zmiany wpływają na codzienność i przyszłość Kościoła.

„Agenda 2030”, dokument funkcjonujący pod oficjalną nazwą „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” zawierająca cele tzw. zrównoważonego rozwoju, została przyjęta przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego z dnia 25 września 2015 roku w Nowym Jorku. W rzeczywistości treścią tego dokumentu organizacje międzynarodowe i władze państwowe manipulują, wykorzystując „Agendę 2030” jako narzędzie nacisku politycznego, zmuszającego państwa do zmian w prawie burzących porządek moralny i religijny.

Poddawanie Kościoła presji rewolucyjnych zmian ma miejsce od wieków. Już ideolodzy stojący za rewolucją francuską wzywali do odrzucenia i zniszczenia chrześcijaństwa. Ich dzieło kontynuował później wyniesiony na szczyt władzy – pośrednio jakobińskim przewrotem – Napoleon, rozwijając atak na rodzinę (rozwody wprowadzone przez rewolucjonistów we Francji) o upowszechnienie prawa do rozwodów na inne kraje Europy.

Z upływem lat lewicowe ideologie, do których dzisiaj dorabiana jest praktyka działalności ONZ, poszły dalej i już nie tylko sama rodzina stała się obiektem destrukcji, ale także ludzkie życie i prawa człowieka. Niestety, wpływ ONZ na Watykan i naukę Kościoła odbija się na dzisiejszej kondycji naszej wspólnoty wiernych.

Zastanówmy się m.in. nad tym, co jest dzisiaj rozumiane jako prawa człowieka… Prawo wyboru, a więc prawo do aborcji, prawo do zabicia dziecka nienarodzonego jest prawem do zabicia człowieka; mówi się też, że takim prawem wyboru jest także prawo do zawarcia „małżeństwa” między osobami tej samej płci – przed taką ewolucją pojęciową przestrzegał także już wielokrotnie prelegent najbliższego spotkania Klubu „Polonia Christiana” w Szczecinie, wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi Arkadiusz Stelmach.

Przypominamy – Klub „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie z wiceprezesem Arkadiuszem Stelmachem w Szczecinie, w czwartek 12 października br. o godz. 19:15 w Starym Młynie, przy ul. Szerokiej 19. Temat spotkania: „Agenda 2030 w Kościele”. Patronat medialny nad spotkaniem objęły media wydawane przez Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi – portal PCh24.pl i magazyn „Polonia Christiana”. Wstęp wolny!

Poprzedni post
Następny post