Odbierz swój egzemplarz

Spotkanie Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu z prof. Bartyzelem o demokracji. Zapraszamy!

Uważny analityk sytuacji w Polsce, Europie i w świecie, autor wielu publikacji poszerzających horyzonty myślenia i spojrzenia na naszą rzeczywistość, prof. Jacek Bartyzel będzie gościem Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu już 1 grudnia. Gdy dzisiaj, pod szyldem demokracji, wprowadza się rozwiązania dalekie od mechanizmów demokratycznych, warto wysłuchać prelekcji pod tytułem „Bożek demokracji”, podczas której poznamy zależności niewidoczne w przekazie mediów głównego nurtu.

Profesor Jacek Bartyzel urodził się 16 stycznia 1956 w Łodzi, jest znanym publicystą, działaczem społecznym i nauczycielem akademickim. W swoich pracach naukowych i publikacjach popularyzujących wiedzę społeczną i historyczną pokazuje świat z innej perspektywy niż mamy ją przedstawianą w mediach „poprawnych politycznie”, chętnie kupujących narrację prowadzoną w tym samym języku wśród elit politycznych i kręgów decydenckich od Stanów Zjednoczonych po Ural.

Profesor Bartyzel jest autorem licznych prac naukowych, artykułów prasowych i popularyzatorskich publikacji, które kształtowały wiedzę już kilku pokoleń w Polsce. Jeszcze w drugim obiegu, w czasach komunistycznych ukazała się praca pt. >>„Kryzys” czy „przesilenie”? Mesjanizm jako próba przezwyciężenia świadomości katastroficznej<<, wydana w 1979 roku.

Później do kanonu „niezbędnika” osób interesujących się mechanizmami politycznymi w Polsce i w świecie trafiły takie tytuły, jak: „Katechizm prawicowca”, „Katolicyzm a liberalizm”, „Konserwatyzm bez kompromisu. Studium z dziejów zachowawczej myśli politycznej w Polsce w XX wieku”, „Śmiertelny bóg Demos. Pięć wykładów o demokracji i jej krytykach”, „„Don Carlos Marx”. Studium przypadku rewolucyjnej transgresji tradycjonalizmu w socjalizm w hiszpańskim karlizmie”, „Demokracja”, „Nic bez Boga, nic wbrew Tradycji. Kosmowizja polityczna tradycjonalizmu karlistowskiego w Hiszpanii”, „Prawica – nacjonalizm – monarchizm. Studia politologiczno-historyczne” czy „Zboże polskiego myślenia”.

Przykładem niestandardowego przedstawiania współczesnych mechanizmów politycznych przez prof. Jacka Bartyzela może być fragment z publikacji wydanej przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. „Neokonserwatyzm amerykański: Jego geneza, rozwój i wpływ na politykę USA”. Ze względu na rolę, jaką odgrywają neokonserwatyści amerykańscy w kształtowaniu polityki zagranicznej supermocarstwa obecnego politycznie, ekonomicznie i militarnie na wszystkich kontynentach warto sięgnąć do tej publikacji.

Jak można się przekonać, profesor w swoich publikacjach dość przenikliwie i analitycznie przedstawia przyczyny i mechanizmy tego, co dzieje się wokół nas. Tym bardziej więc zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu, które niewątpliwie poszerzy naszą wiedzę i krytyczne spojrzenie na świat.

Prosimy o zapamiętanie i przekazanie znajomym zaproszenia na spotkanie Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu w piątek 1 grudnia br. o godz. 18.00. Spotkanie z prof. Jackiem Bartyzelem pod tytułem „Bożek demokracji” odbędzie się w sali 208 (I piętro) w „Domu Technika” NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu o godz. 18.00.

Spotkanie połączone jest z promocją nowego wydania książki „Demokracja” autorstwa prof. Jacka Bartyzela. Współorganizatorem spotkania Klubu „Polonia Christiana” we Wrocławiu w piątek 1 grudnia br. jest wydawnictwo Prohibita. Wstęp wolny!

Poprzedni post
Następny post