Odbierz swój egzemplarz

Nowe moce, stare metody Antychrysta. Spotkanie autorskie z Pawłem Chmielewskim

Kryzys w Kościele Katolickim ujawnia się w kolejnych obszarach życia naszej światowej wspólnoty wiernych. Problemom wynikającym nie tylko z pobłażania grzechowi przeciw Panu Bogu i Jego przykazaniom będzie poświęcone spotkanie z redaktorem Pawłem Chmielewskim w Radomiu, 19 października w Domu Parafialnym Katedry Radomskiej przy ul. Sienkiewicza 13.

Paweł Chmielewski to filolog klasyczny, publicysta i dziennikarz zgłębiający problemy współczesnego Kościoła z pozycji zatroskanego członka wspólnoty chrześcijańskiej. Znany jest czytelnikom mediów konserwatywnych, w szczególności wydawanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi magazynu „Polonia Christiana” i portalu PCh24.pl wraz z jego telewizją PCh24TV. Redaktor Chmielewski jest ponadto autorem książek, które są analityczną diagnozą bolączek nękających współczesny Kościół Powszechny.

Mocnym echem odbiło się wydanie odważnej publikacji pt. „Papież Franciszek i Mafia z Sankt Gallen”, traktującej o związkach pomiędzy architektami postępowej rewolucji w Kościele i papieżem Franciszkiem. Jak komentowano to wydarzenie na portalu PCh24.pl: „Książka Pawła Chmielewskiego obnaża działalność niejawnej grupy liberalnych hierarchów w kościele katolickim. W pracy dziennikarz opisał jej kluczowe postaci oraz dążenia tego gremium do posadzenia na tronie papieskim kard. Jorge Mario Bergoglia, dziś już Franciszka I. Redaktor podkreślił również, że przywódca Kościoła konsekwentnie realizuje założenia programowe „sanktgalleńczyków”, i, jak udowadnia, jednym z narzędzi tego działania jest program Synodu o Synodalności.” 

 

Paweł Chmielewski i jego książka „Nowe moce Antychrysta”

Osnową autorskiego spotkania w Radomiu będzie najnowsza książka Pawła Chmielewskiego o nie mniej intrygującym tytule – „Nowe moce Antychrysta”. Wprowadzenie do tytułu książki Chmielewskiego postaci „Antychrysta” to nieprzypadkowe nawiązanie do słów papieża Benedykta XVI, który prosił o modlitwę mającą uchronić go przed „wilkami” i mówił wprost o sile duchowej Antychrysta. Siła złego ducha wiedzie dziś na manowce członków Kościoła Rzymskiego i hierarchów, których negatywne przykłady są chętnie podejmowane przez mass media i przeciwników wiary danej nam przez Chrystusa.

Słabości Kościoła, niechęć do przyznania się do winy i tuszowanie niedopuszczalnych dla Katolika sytuacji zaraża kolejnych wiernych i zraża do uczestniczenia w życiu wspólnoty. Źródło tych postępów nihilizmu moralnego i szerzenia się grzechu jest dzisiaj nie tylko w otoczeniu Kościoła Powszechnego, ale także w jego sercu. Dobrze, że autorzy tacy, jak Paweł Chmielewski, mają odwagę otwarcie o tym pisać i mówić, służąc naprawie naszej wspólnoty religijnej, która – jako Dzieło Boże – przetrwa wszystkie zawirowania. Staraniem naprawiających Kościół jest bowiem ochrona jak największej liczby ludzi przed zatraceniem duszy i nie osiągnięciem zbawienia w życiu wiecznym.

 

Spotkanie z red. Pawłem Chmielewskim w Radomiu

Książka „Nowe moce Antychrysta” z pewnością ułatwi nam dostrzeżenie słabości Kościoła Rzymskiego, a dyskusja z jej autorem poszerzy horyzont postrzegania współczesnych problemów świata. Zachęcamy więc Państwa do przyjścia na spotkanie z red. Pawłem Chemielewskim w Radomiu i poinformowanie o tym wydarzeniu znajomych .

Pamiętajmy –  spotkanie z redaktorem Pawłem Chmielewskim w Radomiu już 19 października 2022 r. o godzinie 18.00 w Domu Parafialnym Katedry Radomskiej przy ul. Sienkiewicza 13 (wejście od podwórza). Spotkanie organizują Klub „Polonia Christiana” i Klub Inteligencji Katolickiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Radomiu.

Poprzedni post
Następny post