Odbierz swój egzemplarz

Krakowska Strefa Czystego Transportu budzi wątpliwości – obywatele złożyli list otwarty

Ruch Społeczny „Nie oddamy miasta!” w poniedziałek 24 kwietnia 2023 złożył w Urzędzie Miasta i w Zarządzie Transportu list otwarty do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego oraz Dyrektora Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie Łukasza Franka. Jego sygnatariusze sprzeciwiają się ustanowieniu Strefy Czystego Transportu na terenie Krakowa.

„>Nie Oddamy Miasta< zwraca się ze stanowczym żądaniem, aby Autor projektu uchwały, bazujący m.in. na informacjach pochodzących z Zarządu Transportu Publicznego wystąpił do Rady Miasta Krakowa z inicjatywą całkowitego zniesienia „Strefy Czystego Transportu” na terenie Krakowa” – czytamy w liście.

Autorzy dokumentu, który zaprezentowany został także na briefingu prasowym w dniu 24 kwietnia, podkreślają również, że wprowadzenie „Strefy Czystego Transportu” kłóci się z chronionym przez Konstytucję RP prawem własności i swobodnego z niej korzystania.

„Ponadto poprzez wprowadzenie Strefy Czystego Transportu obywatele, którzy w sposób legalny nabyli swoje pojazdy oraz poruszają się nimi zgodnie z prawem, zostaną pozbawieni możliwości wjazdu na teren Krakowa. Dochodzi więc do sytuacji nierównego traktowania z uwagi na stan posiadania” – podkreślają zatroskani obywatele.

Zwracają oni również uwagę, że powstanie strefy kłóci się z konstytucyjną ochroną własności prywatnej. 

Ruch „Nie oddamy miasta” zwraca także uwagę na brak dostatecznej liczby i złą lokalizację parkingów typu „parkuj i jedź”, powszechnych w innych europejskich aglomeracjach. Organizacja obywatelska podkreśla także problemy dla przedsiębiorców wynikające z ograniczeń dojazdu do miasta. Podkreślają również, że „Strefa Czystego Transportu” dotknie szczególnie właścicieli samochodów starego typu, których nie stać na ich wymianę.

Autorzy listu argumentują ponadto, że znacznie poważniejszym problemem dla zanieczyszczenia powietrza w Krakowie jest znajdujące się w niedostatecznej od niego odległości lotnisko Balice.

„Rola Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, aspirującego do pełnienia funkcji kreatora miejskiej polityki transportowej, nie powinna jednak polegać na powielaniu ideologicznych haseł, lecz na wspieraniu Mieszkańców w korzystaniu z jak najefektywniejszych form komunikacji” – przekonują sygnatariusze listu.

List w całości został opublikowany na nowo tworzonej stronie nieoddamymiasta.pl.

Poprzedni post
Następny post