Odbierz swój egzemplarz

Stowarzyszenie Polonia Christiana przeciw transportowej rewolucji

Stowarzyszenie Polonia Christiana w ramach szerokiego ruchu społecznego “Nie oddamy miasta” sprzeciwia się tzw. Strefie Czystego Transportu w Krakowie oraz innym ideologicznym projektom, uderzającym w prawa i wolności mieszkańców polskich miast. Przedstawiamy szereg akcji zorganizowanych dotąd przez działaczy skupionych wokół naszego środowiska.

Zaaplikowany z niektórych metropolii zachodniej Europy pomysł wprowadzenia “stref czystego transportu” został po raz pierwszy wdrożony w Krakowie. Na kanwie dużych kontrowersji, jakie wywołał sposób prowadzenia konsultacji społecznych oraz merytorycznie wątłe i niespójne uzasadnienia dla tak poważnej i daleko idącej zmiany, wyrosły protesty różnych grup mieszkańców Krakowa i Małopolski. Gdy projekt zawierający przepisy ustanawiające tzw. strefę czystego transportu trafił pod obrady Rady Miasta Krakowa, głos zabrały organizacje społeczne. 

W październiku 2022 roku Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi sprzeciwiło się temu projektowi. „Już dzisiaj w Krakowie obserwujemy skutki wprowadzenia, a później rozszerzania, strefy płatnego parkowania, która drastycznie zmniejszyła dostępność komunikacyjną wielu obszarów miejskich. Efektem tych decyzji władz miasta stało się wyludnienie znacznych rejonów Krakowa, upadek małych i średnich firm z różnych branż, a przez to skazanie centrum podwawelskiego grodu na uzależnienie od jednego sektora gospodarczego – turystyki – branży podatnej na wahania koniunkturalne, czego doświadczaliśmy w czasie tzw. pandemii” – czytamy w oświadczeniu tej organizacji. Jego autorzy zwracają uwagę także na ograniczenia własności prywatnej i dyskryminację obywateli.

Z kolei w listopadzie przedstawiciele  Stowarzyszenia “Polonia Christiana” oraz kilku innych organizacji (m.in. Małopolski Bunt, Polska Jest Jedna) zorganizowali pikietę pod magistratem w Krakowie. – To kolejny etap walki z mieszkańcami miasta. Mamy do czynienia z wypychaniem mieszkańców najpierw poza historyczne centrum, a teraz z wyrzucaniem ich z miasta – mówił wówczas Sławomir Skiba.

Z kolei 21 grudnia 2022 roku przedstawiciele Stowarzyszenia Księdza Skargi i Stowarzyszenia “Polonia Christiana” złożyli w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie wniosek o unieważnienie Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołanie Strefy Czystego Transportu. Po dłuższym okresie niepewności co do finalnej decyzji urzędu, 18 kwietnia 2023 r. Wojewoda Małopolski skierował do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę dotyczącą uchwały rady miasta Krakowa ustanawiającej na terenie całego miasta tzw. Strefę Czystego Transportu.

Warto też zauważyć, że w lutym 2023 roku Stowarzyszenie Księdza Skargi i Stowarzyszenie Polonia Christiana wystosowały listy z prośbą o udzielenie informacji publicznej do szeregu istotnych z punktu widzenia tej sprawy organizacji i spółek (w tym do Polskiej Grupy Energetycznej, Zarządu Głównego Polskiego Związku Motorowego w Warszawie, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej).

To tylko niektóre z działań tych organizacji wymierzonej przeciwko agendzie ekorewolucji w Krakowie. Wszak nie rozchodzi się tylko o wspomnianą wyżej strefę – krakowski magistrat już prowadzi lub projektuje kolejne zadania, mające w teorii wdrażać zasady tzw. zrównoważonego transportu, a w praktyce – utrudniać poruszanie się po mieście mieszkańcom i osobom przyjeżdżającym do Krakowa okazjonalnie.

Jak podkreślają związani ze Stowarzyszeniem Polonia Christiana dr Paweł Momro i red. Jan Bereza w artykule opublikowanym w serwisie Aspekty.pl, “dzisiaj, zamiast pomysłu na usprawnienie komunikacji miejskiej, władze Krakowa szukają zastępczego chłopca do bicia, którym stają się kierowcy i właściciele samochodów. Co dziwne, w debacie o zaletach transportu ekologicznego istnieje zmowa milczenia wokół wpływu ruchu lotniczego na zanieczyszczenie powietrza. A przypomnijmy, że w najlepszym do tej pory dla Airport Kraków 2019 roku z krakowskiego lotniska w Balicach skorzystało ponad 8,4 mln pasażerów”. 

Dla połączenia obywatelskich wysiłków na rzecz uświadomienia władzom skali szkodliwości kolejnych wdrożeń w ramach ekorewolucyjnej agendy oraz na rzecz mobilizacji obywateli do sprzeciwu wobec tych posunięć, powstał w Krakowie ruch społeczny “Nie oddamy miasta”. Więcej o działaniach tej nieformalnej grupy obywateli można przeczytać w naszym serwisie m.in. w związku ze złożonym przez tenże ruch listem otwartym, a także w nawiązaniu do udziału jego przedstawicieli w Krakowskim Panelu Transportowym.

Poprzedni post
Następny post