Odbierz swój egzemplarz

Demaskujemy ukryte herezje w Kościele Katolickim! Red. Chmielewski wystąpi w Klubach „Polonia Christiana”

W dniach 7, 15 i 22 czerwca w zapraszamy do Klubów „Polonia Christiana” na prelekcje red. Pawła Chmielewskiego. Będzie to autorski przegląd znanych z historii herezji oraz ich skutków w odniesieniu do dnia dzisiejszego Kościoła. Co łączy herezję z grzechem i celowym rozbijaniem Kościoła, oddalającą Jego członków od zbawienia? Jakie kłamstwa budują współczesną herezję? O tym będzie można podyskutować z redaktorem znanym z publikacji książkowych oraz z portalu PCh24.pl i z kanału telewizyjnego PCh24TV.

Grzech, schizma, herezja, niezgoda

 

O znaczeniu jedności w Kościele oraz o zagrożeniu herezją i schizmą tak czytamy w „Katechizmie Kościoła Katolickiego”: „Gdzie jest grzech, tam zjawia się wielość, tam schizma, tam herezja, tam niezgoda. Gdzie natomiast jest cnota, tam jest jedność, tam wspólnota, która sprawia, że wszyscy wierzący mają jedno ciało i jedną duszę.”

Ważąc znaczenie tych słów powinniśmy lepiej poznawać przyczyny i sprawców procesu niszczenia Kościoła. Mimo upływu czasu i warunków społecznych mają oni bowiem wspólny mianownik – walkę z Kościołem jako Ciałem Chrystusa. Bibliografia poświęcona zagadnieniom herezji właśnie wzbogaciła się o nowy tytuł „Hejterzy. Stare Herezje w nowych szatach”, autorstwa redaktora Pawła Chmielewskiego, wydany przez wydawnictwo „Fronda”.

 

Cenna publikacja, znany autor

 

O samej książce tak można przeczytać w krótkim opisie od wydawcy: „Żadna heretycka idea nie ginie. Stare herezje przebierają się tylko w nowe szaty. Trzeba przyznać, że ten ponawiany przez wieki żmudny wysiłek, musi budzić zadumę nad wytrwałością i celowością działań wrogów Chrystusa. Zastanawia, jak zgodnie współpracują skrajnie różni od siebie innowatorzy.”

Porzucenie doktryny Kościoła, wiążące się z negacją jego nauki, miało różne formy w ponaddwutysiącletniej historii. Kościół Rzymski, mimo wielokrotnie ponawianych ataków, nie tylko przetrwał, ale rozwijał się na nowe kraje, nowe kontynenty.

Wśród ruchów rewolty wewnątrzkościelnej i antykościelnej, opisywanej w pracy „Hejterzy. Stare Herezje w nowych szatach”, wymienić należy: protestantyzm, arianizm, milenaryzm, apokatastazę, pelagianizm, gnozę i gnostycyzm, modernizm.

Warto przypomnieć, że red. Paweł Chemielewski bardzo analitycznie bada zjawiska zachodzące w Kościele i w otoczeniu Kościoła, mocno opierając na faktach i źródłach własne opinie i tezy. Jego wcześniejsze publikacje zawsze powodowały duży rezonans, często nazywane były kontrowersyjnymi m.in. dlatego, że pisał wprost o sprawach trudnych i bolesnych dla wspólnoty wiernych. Do takich głośnych publikacji należą m.in. „Papież Franciszek i mafia z Sankt Gallen” (wydawnictwo 3DOM) oraz „Nowe moce Antychrysta” (wydawnictwo AA).

 

Zabłądzenie

 

Wiemy, że wszystkie te przejawy odejścia od Kościoła Powszechnego, to nie tylko droga donikąd, ale także wprost herezja, apostazja albo schizma, przed którymi tak przestrzega „Katechizm Kościoła Katolickiego”: „Niewiara jest lekceważeniem prawdy objawionej lub dobrowolną odmową dania przyzwolenia na nią. “Herezją nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczanie jakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą Boską i katolicką, albo uporczywe powątpiewanie o niej; apostazją – całkowite porzucenie wiary chrześcijańskiej, schizmą – odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymu lub wspólnoty z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo”.

Naszą rolą, rolą katolików, na których ciąży zadanie prowadzenia pracy apostolskiej, jest mądre okazanie miłosierdzia błądzącym… Szczególnie tym, którzy akceptując herezje i godząc się na schizmy niszczą jedność Kościoła, często z Niego wychodząc i walcząc z Nim zacieklej niż osoby nie związane nigdy z Kościołem. Tak działa szatan, gubiąc kolejne owieczki na wieki.

 

Przyjdź na spotkania Klubów!

 

Temat starych herezji i nowych zagrożeń z nich wynikających to obszar duchowej odpowiedzialności nas wszystkich. Dlatego warto będzie skorzystać z wykładów i rozmów z red. Pawłem Chmielewskim, doskonale opisującym i opowiadającym o nowych wyzwaniach, które będzie nam łatwiej podjąć znając historię walki z Kościołem.

Pamiętajmy! Kluby „Polonia Christiana” zapraszają na spotkania z red. Pawłem Chmielewskim w Radomiu, Krakowie i w Warszawie w następujących terminach:

  • w Radomiu już w środę 7 czerwca 2023 r. o godzinie 18:15 do Sali Domu Parafialnego Katedry Radomskiej przy ul. Sienkiewicza 13; to spotkanie współorganizuje Klub Inteligencji Katolickiej w Radomiu;
  • w Krakowie w czwartek 15 czerwca o godzinie 18:00 do sali konferencyjnej hotelu „Miodosytnia” (ul. św. Wawrzyńca 6, poziom -1, wejście obok recepcji). Najbliższe przystanki komunikacji miejskiej to Plac Wolnica od ul. Krakowskiej oraz Św. Wawrzyńca od ul. Starowiślnej;
  • w Warszawie w czwartek 22 czerwca o godzinie 18:00 do Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89.


Informujemy, iż wstęp na wszystkie spotkania jest bezpłatny!

paweł chmielewski
Spotkania autorskie z red. Pawłem Chmielewskim odbędą się w Radomiu, Krakowie i Warszawie. Powyżej plakat promujący spotkanie krakowskie.
Poprzedni post
Następny post