Odbierz swój egzemplarz

„Czy człowiek pochodzi od małpy?”. Klub „Polonia Christiana” w Krakowie zaprasza!

To będzie niezwykle ciekawe spotkanie, na które może przyjść każdy! – Trzeba zatem uznać, że po ukazaniu się i rozpowszechnieniu teorii ewolucyjnych w połowie XIX wieku Kościół zareagował jednoznacznym odrzuceniem tych teorii zarówno w wersji teistycznej, jak i ateistycznej – pisał na portalu „Contra Gentiles” ojciec Michał Chaberek.

 

Kim jest ojciec dr Michał Chaberek?

Michał Chaberek OP urodził się w 1980 roku w Gdańsku. W wieku 20 lat wstąpił do Zakonu Dominikanów, a w 2007 roku w Krakowie przyjął święcenia z rąk kard. Franciszka Macharskiego. W 2011 roku obronił doktorat z teologii fundamentalnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W latach 2012-2013 był na stypendium naukowym w Discovery Institute w Seattle, później pełnił posługę w duszpasterstwie akademickim w Thomas Aquinas College w Kalifornii, był także wikarym w Parafii Św. Dominika w Los Angeles. Pracuje w Fundacji En Arche zajmującej się promocją teorii inteligentnego projektu. Jest autorem wielu publikacji poruszających m.in. kwestie pochodzenia człowieka, co ma szczególne znaczenie dla znajomości tematu spotkania w krakowskim Klubie „Polonia Christiana”.

Od czasu powstania niby naukowej teorii Karola Darwina w części środowisk chrześcijańskich pojawiły się tendencje do zasymilowania teorii ewolucjonizmu z doktryną chrześcijańską. Pod naciskiem propagandy, forsującej ewolucyjną teorię wywodzącą człowieka od małpy, część ludzi deklarujących się jako chrześcijanie szukała sposobu pogodzenia wizji Darwina z chrześcijaństwem.

Współczesna nauka także zdaje się nie dostrzegać mankamentów teorii Darwina, którą naukowcy od lat podważają, a która mimo to w szkołach i na uczelniach jest traktowana jako obowiązująca doktryna, tylko dlatego, że zaprzecza religijnemu wytłumaczeniu stworzenia człowieka przez Pana Boga. Dobrze więc byłoby przypomnieć, co o pochodzeniu człowieka i teorii ewolucji powinien wiedzieć każdy Katolik.

– Możemy zatem zauważyć, że nowożytna koncepcja ewolucyjna stoi w sprzeczności z tradycyjną kosmogonią chrześcijańską, tak jak była ona od początku odczytywana w Piśmie Świętym przez chrześcijan oraz głoszona przez największe autorytety kościelne, między innymi ojców i doktorów Kościoła. Tradycja ta znalazła odzwierciedlenie w co najmniej dwóch dokumentach doktrynalnych. W połowie VI wieku papież Pelagiusz I uroczyście ogłosił wśród prawd wiary wyznawanych przez Kościół, że „Adam i jego żona […] nie narodzili się z innych rodziców, ale zostali stworzeni: jedno z prochu ziemi, a drugie z boku mężczyzny”. Z tego bardzo krótkiego wyjaśnienia powstania człowieka wynikają dwie prawdy wprost przeczące teorii ewolucyjnej. Po pierwsze, człowiek nie ma naturalnego przodka, rodzica, zatem nie mógł powstać na zasadzie zrodzenia z innego zwierzęcia. Po drugie, papież przeciwstawił sobie zrodzenie, czyli naturalny sposób powstawania jednostek każdego gatunku, stworzeniu, które w tradycji katolickiej jest działaniem wyłącznie Boskim, bez udziału przyczyn wtórnych – wyjaśniał o. Michał Chaberek w cytowanym wcześniej artykule pt. „Kościół Katolicki a teoria ewolucji” na portalu „Contra Gentiles”.

 

Kiedy spotkanie z ojcem dr Chaberkiem o ewolucji? Data, godzina, miejsce spotkania

Ojciec dr Michał Chaberek będzie gościem naszego Klubu „Polonia Christiana” w czwartek 16 lutego. Warto przy tym zauważyć, że tenże badacz występował już w naszych mediach. Będąc gościem red. Pawła Chmielewskiego na antenie PCh24TV, starał się odpowiedzieć na pytanie, na ile ateizm wpłynął na poglądy naukowe Karola Darwina. Nagranie z tej rozmowy dostępne jest tutaj.

Z fragmentów tylko jednej z wielu publikacji i jednego z wywiadów udzielonych przez o. dra Michała Chaberka widzimy, że prelekcja w Klubie „Polonia Christiana” będzie niezwykle ciekawa i wzbogacająca intelektualnie.

Zapraszamy do Krakowa, do sali konferencyjnej „Miodosytni” przy ul. Św. Wawrzyńca 6 (obok kościoła pw. Bożego Ciała na Kazimierzu). Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18:00 w czwartek 16 lutego 2023 r. Wstęp wolny!

Poprzedni post
Następny post