Odbierz swój egzemplarz

Cicha budowa Kościoła Inkluzji? Spotkania z red. Pawłem Chmielewskim w Warszawie i w Lublinie

Kluby „Polonia Christiana” w Warszawie i w Lublinie zapraszają na dwa spotkania z red. Pawłem Chmielewskim, na których podjęty zostanie intrygujący temat „III Sobór Watykański? Na placu budowy Kościoła Inkluzji”. O tym, czym ma być „Kościół Inkluzji” prelegent Klubów „Polonia Christiana”, Paweł Chmielewski, pisał niejednokrotnie, komentując wewnętrzną rewolucję przetaczającą się przez Kościół Powszechny. Spotkania z red. P. Chmielewskim będą dobrą okazją do wyrobienia sobie własnej opinii na temat zagrożeń, jakich jeszcze być może nie dostrzegamy. Współorganizatorem spotkania w Lublinie jest Klub Inteligencji Katolickiej im. Prof. Czesława Strzeszewskiego w Lublinie.

„Kościół Inkluzji”?

W powszechnym rozumieniu pod terminem „inkluzji” rozumiemy włączenie, dołączenie bądź zawieranie. Nawet podświadomie czujemy, że podmiot „inkludowany” traci swój charakter, staje się częścią czegoś, co do tej pory było dla niego „ciałem obcym”. Na pewno też traci swój charakter, swoją odrębność.

Zadając sobie pytanie o to, gdzie dzisiaj mamy do czynienia z inkluzją, bez wahania możemy wskazać procesy społeczne, skutkujące wchłanianiem i ujednolicaniem kultur czy społeczności. Dzisiaj narzekamy na amerykanizację kina, unifikację muzyki czy zachowań subkultur (np. młodzieżowych) od Atlantyku do Pacyfiku, ale często nie potrafimy oprzeć się procesowi zatracania tożsamości.

Czy w tych unifikacyjnych procesach społecznych, wciśniętych w ramy „urawniłowki”, Kościół Rzymski będzie na tyle świadomy globalnych zagrożeń, by nie pozwolić na zatracenie własnej tożsamości, wypływającej z Wiary i Tradycji?

Czy my, jako wierni uczniowie Jezusa, wraz z naszymi pasterzami, jesteśmy przygotowani do wytrwania w odrębności i obrony wyjątkowości Kościoła? Czy fałszywie przedstawiana demokratyzacja wewnątrz wspólnoty wiernych nie przyniesie efektów w postaci rewizji doktryny i fundamentu naszej religii?

Zatracenie przez inkluzję?

Te problemy, stojące przed nami w XXI wieku, będzie można lepiej zrozumieć dzięki spotkaniu z red. Pawłem Chmielewskim, który zgłębia zagadnienia przemian w Kościele, chętnie dzieląc się swoimi opiniami w mediach katolickich, stale publikując na portalu PCh24.pl czy w magazynie „Polonia Christiana”.

– Współcześnie w Kościele debatuje się o czymś innym: o głębokiej przemianie samych treści doktrynalnych i moralnych. To właśnie one miałyby przeszkadzać. Przeszkadza katolicka etyka seksualna – do kosza; przeszkadza eklezjologia mówiąca o wyjątkowości Kościoła katolickiego – do kosza; przeszkadza apostolska władza biskupów – do kosza. I tak dalej, i tak dalej. – tymi słowami opisywał inspirowane przez niektórych duchownych trendy wewnątrz Kościoła red. Paweł Chmielewski w artykule pt. „Kościół musi zniknąć”. Inkluzja jako ostateczny sens misji Chrystusa?” na portalu PCh24.pl.

Pokorna utrata tożsamości

Do czego prowadzi kwestionowanie doktryny Kościoła oraz interpretowanie Tradycji i Wiary pod dyktando globalnych antykulturowych kreatorów współczesnego świata widzimy, słyszymy i czytamy w mass mediach. Niestety, także z ust duchownych.

– Wraz z Synodem o Synodalności rodzi się nowe chrześcijaństwo; a nawet więcej – nowa religia. Nie będzie to już religia katolicka, bo katolicyzm to partykularyzm i zewnętrzna forma cywilizacyjna, która przykrywa prawdziwą wiarę. Nie będzie to już religia chrześcijańska, bo także chrześcijaństwo wprowadza podziały. Naszym celem ma być tymczasem pełne pojednanie ze światem, objęcie wszystkiego i wszystkich, inkluzja posunięta do granic „pokornego” odrzucenia własnej tożsamości. O tym pisze czeski ks. Tomáš Halík, jak sądzę doskonale oddając sedno projektu Franciszka. – tłumaczył „inkluzyjny kierunek”, obierany przez część duchownych Kościoła Rzymskiego, red. Paweł Chmielewski w październiku ubiegłego roku na łamach portalu PCh24.pl, wydawanego przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi.

Wysłuchanie prelekcji Pawła Chmielewskiego, przygotowanych przez Kluby „Polonia Christiana” w Warszawie i w Lublinie, będzie doskonałą okazją na refleksję nad przyszłością naszego Kościoła Powszechnego i podjęcie działań, które są naszą powinnością wobec wspólnoty jaką tworzymy.

Serdecznie zapraszamy na spotkania Klubów „Polonia Christiana”:

– w Warszawie – 24 kwietnia (środa) o godzinie 18.00 w sali konferencyjnej przy ul. Pięknej 28/34 (lokal użytkowy 4 na I piętrze);

– w Lublinie – 8 maja (środa) o godzinie 18.00 w Klubie Inteligencji Katolickiej im. prof. C. Strzeszewskiego przy ul. Rayskiego 3. Współorganizatorem spotkania w Lublinie jest Klub Inteligencji Katolickiej im. prof. C. Strzeszewskiego w Lublinie.

Na spotkania Klubów „Polonia Christiana” wstęp wolny.

Poprzedni post
Następny post