Odbierz swój egzemplarz

W obronie kościołów przed atakami proaborcyjnego lobby

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października 2020 r. stwierdził niezgodność z ustawą zasadniczą tzw. przesłanki eugenicznej dla dokonywania aborcji, doszło do serii wystąpień proaborcyjnego lobby, zasilanego przez zorientowaną antyrządowo młodzież. Wystąpienia te szybko przerodziły się w zorganizowane ataki na kościoły i pomniki kultury (tzw. „słowo na niedzielę” jako wezwanie liderów protestów do wchodzenia na tereny kościołów ze skrajnie lewicowym przekazem Ogólnopolskiego Strajku Kobiet). Wobec kolejnych fali agresji, skutkujących dewastacjami, profanacjami oraz fizycznymi atakami na kapłanów i świeckich wiernych, nasze Stowarzyszenie nie mogło pozostać bierne.

Jako Polacy i katolicy postanowiliśmy sprzeciwić się tej nawałnicy antychrześcijańskiej agresji w sposób zdecydowany i zarazem praktyczny. Wystosowaliśmy oficjalne oświadczenie, które m.in. zamieścił portal PCh24.pl (pełna treść oświadczenia poniżej), a także włączyliśmy się aktywnie w rodzący się ruch katolickiej samoobrony wiernych.

W ten sposób powstała strona obronakosciola.pl, która zadebiutowała w sieci w czwartek 29 października 2020 r. Strona w krótkim czasie zanotowała blisko 10 tys. wejść.

Zamieściliśmy w niej m.in.:

  1. Praktyczne informacje co do potrzeby oraz sposobów oddolnego organizowania się katolików w obronie kościołów, a także porady prawne w zakresie możliwości legalnego powstrzymywania i zatrzymywania napastników; dołączyliśmy do nich Poradnik prawny zgłaszania przestępstw oraz broszurę Jak postępować w przypadku ataków na symbole religijne i miejsca sprawowania kultu – obie autorstwa Instytutu Ordo Iuris;
  2. Materiały mobilizujące do obrony kościołów oraz promujące ochronę życia: plakaty w popularnych formatach, artykuły prasowe i nagrania wideo z wypowiedziami ekspertów i działaczy organizacji pozarządowych;
  3. Dostęp do naszej grupy prawników, możliwość zgłoszenia zaobserwowanych lub nagranych przestępstw i wsparcie prawne dla świadków zdarzeń na wszystkich etapach postępowań prokuratorskich lub sądowych.

Trzeba też wspomnieć o osobistym zaangażowaniu członków Stowarzyszenia w sprawę obrony kościołów. Wielu z nas w końcówce października osobiście stanęło pod krakowskimi kościołami, wspierając tym samym grupy katolickiej samoobrony.

 

– – – – – – – – –

 

Oświadczenie Stowarzyszenia „Polonia Christiana”: Stajemy w obronie kościołów!

W ostatnich dniach doszło w naszym kraju do wystąpień o rewolucyjnym charakterze, w ramach których na masową skalę wykorzystane zostały liczne grupy młodzieży. Spójność haseł, przekazu propagandowego i form działania, jasno wskazują, że wypadki te zostały wcześniej przygotowane, a następnie wyreżyserowane przez radykalne organizacje lewicowe, wspierane przez wpływowe lobby mające swoje ośrodki w Polsce i za jej granicami, dążące do destabilizacji sytuacji w naszym kraju i sprowokowania rewolucji przeobrażającej nasze społeczeństwo.

Wystąpienia te charakteryzuje niespotykany dotąd radykalizm haseł pochodzących z arsenału lewicowej propagandy i wyjątkowa wulgarność, które sprawiają, że jest to bezprecedensowe w dziejach Polski masowe wystąpienie publiczne o otwarcie nihilistycznym charakterze, zrywającym z całą polską tradycją i kulturą. Współcześni rewolucjoniści, idąc śladem swych poprzedników z minionych epok, uderzają w katolicyzm – formujący przez wieki tożsamość Polaków oraz w wynikający z wartości chrześcijańskich szacunek dla życia – będący podstawą naszej cywilizacji.

 

Podczas kilku dni wystąpień tzw. Strajku Kobiet doszło do publicznych i masowych seansów nienawiści, zwróconej przeciwko Kościołowi i katolikom broniącym życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Doszło także do licznych bezpośrednich fizycznych ataków na obiekty sakralne, symbole wiary chrześcijańskiej, a nawet na kapłanów katolickich.

 

Stowarzyszenie „Polonia Christiana” przypomina: dla wszystkich katolików, niezależnie od stanowisk rozmaitych partii i liderów politycznych, z którymi sympatyzują, winno być oczywiste, że ich obowiązkiem jest stanąć w obronie zagrożonych kościołów. Przede wszystkim nie możemy dopuścić do profanacji wnętrz naszych świątyń, w tym narażenia na zbezczeszczenie Najświętszego Sakramentu. Bronimy również samych obiektów sakralnych należących do wspólnoty, której jesteśmy członkami, przed realną groźbą dewastacji. O tym, że stosunkowo niegroźne ataki pojedynczych wrogów Kościoła, jeśli nie zostaną w porę powstrzymane, przeradzają się w plądrowanie i palenie świątyń, przekonują nas przykłady licznych rewolucji, choćby wydarzeń ostatnich miesięcy w Chile.

 

Musimy stanąć w obronie kościołów, choćby nawet próbowali nas od tego odwieść niektórzy biskupi i kapłani, przestraszeni skalą i siłą wystąpień. Broniąc kościołów, stajemy w obronie Jednego, Świętego Katolickiego i Apostolskiego Kościoła. Jest on przede wszystkim Mistycznym Ciałem Chrystusa, ale również wspólnotą wiernych, do której należymy, a ponadto skarbnicą dziedzictwa duchowego, z którego wynika kultura całego naszego Narodu. Również chroniąc księży przed bezpośrednimi atakami na nich, nawet pomimo świadomości, że mogą znajdować się pomiędzy nimi i ci, których przewiny zszargały dobre imię Kościoła, dajemy świadectwo naszej wiary i poszanowania dla ustanowionej przez Zbawiciela instytucji kapłaństwa.

 

Stowarzyszenie „Polonia Christiana” wzywa polskich katolików, by nie obawiali się stanąć w obronie Boga i jego praw i powiedzieć agresorom: wara od naszych Świętości! Apelujemy też do wszystkich, którym na sercu leży dobro Kościoła i Polski, by poświęcili się wytężonej pracy i modlitwie na rzecz przywrócenia szerokich rzesz młodzieży polskiej, zagrożonych satanistyczną infiltracją, do wiary Chrystusowej, a także przezwyciężenia tragicznego kryzysu, trapiącego Kościół od dziesiątków lat, którego wyrazem jest tak dotkliwie dziś widoczny niedostatek żarliwej wiary i chrześcijańskiej odwagi pośród Ludu Bożego.

 

Stowarzyszenie „Polonia Christiana”

Poprzedni post
Następny post