Odbierz swój egzemplarz

Tydzień Życia i Wolności powraca – daty, godziny, tematy debat drugiej edycji

Nie możemy milczeć wobec niekorzystnych trendów w tak wielu obszarach życia, w tym szczególnie widocznego kryzysu Kościoła Katolickiego, pogrążającej się w recesji i spirali inflacyjnej gospodarki oraz wobec kolejnych zapowiedzi i projektów aktów prawnych ograniczających podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Dlatego też w listopadzie powracamy z Tygodniem Życia i Wolności – serią następujących po sobie konferencji, które w 2021 roku zdobyły ponad 800 tys. wyświetleń. Tydzień Życia i Wolności 2022 ponownie powstaje we współpracy licznych organizacji społecznych i z doborowym gronem ekspertów.

Kolejne niekorzystne zmiany występują na naszych oczach

Stopień zniewolenia ludzi i umysłów jest różny w różnych państwach, ale układający porządek świata decydenci mają coraz większe zakusy na zepchnięcie jednostki wyłącznie do roli wykonawcy woli elit politycznych i finansowych. Pojawiają się też nowe zagrożenia podstawowych praw i wolności, przed którymi alarmujemy, a których zdecydowana większość społeczeństwa jeszcze nie dostrzega.

Każdego dnia zderzamy się z coraz to nowymi ograniczeniami, wynikającymi z przeregulowania systemu prawa. Odczuwają to chociażby osoby prowadzące działalność gospodarczą, inwestorzy próbujący wznieść jakikolwiek obiekt budowlany czy kierowcy, straszeni coraz dolegliwszymi karami. Nieszczęściem zwykłych ludzi jest to, że okazuje się, iż wiele ograniczeń prawnych wprowadzono bez sporządzania niezbędnych prognoz ich kosztów, zarówno społecznych, jak i finansowych. Wraz z ograniczeniami prawnymi, nakłada się też nowe restrykcje ekonomiczne. Przykładem takich działań jest dążenie się do redukcji obrotu realnym pieniądzem, za pomocą projektowanych na przyszłe lata jeszcze ostrzejszych limitów wypłat i transakcji handlowych przy pomocy gotówki.

Wydawać by się mogło, że problemy „ubierania” kolejnych mutacji wirusów górnych dróg oddechowych w pandemie i wprowadzanie z tego tytułu setek restrykcyjnych przepisów mamy już za sobą. Jak się jednak okazuje, Sejm ma niebawem pochylić się nad projektem „Ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej”. Eksperci alarmują, iż akt ten prowadzi do łatwego stosowania przez władze „hybrydowych stanów nadzwyczajnych”, w ramach których można będzie wydawać obywatelom i firmom bliżej nieokreślone polecenia, obciążać przedsiębiorców kosztami działań zlecanych pod przymusem przez administrację rządową i samorządową, czy też karać obywateli za niepoddanie się nieokreślonemu bliżej szczepieniu. Na mocy tego projektu odpowiedzialność władzy za kolejne lockdowny i straty przedsiębiorców zostanie bardzo ograniczona.

Osobnym problemem jest ograniczanie wolności religijnej przy jednoczesnym przyzwalaniu na ataki na Kościół i rugowanie wiary z szkół, instytucji i przestrzeni publicznej. Kolejne gorszące i aferalne wątki działań podejmowanych przez władze duchowne nie pozostają bez związku z napływającymi z niektórych zachodnich episkopatów propozycjami rewolucyjnego wywrócenia nauki Kościoła i przyjęcia rozwiązań sprzecznych z nauczaniem Pana Jezusa.

Tydzień Życia i Wolności powraca – publikujemy szczegóły inicjatywy

Autorytarny, jeśli nie totalitarny, kierunek projektów i zapowiedzi zmian musi napawać obawą, dlatego też organizatorzy zeszłorocznej edycji Tygodnia Życia i Wolności postanowili powrócić do pełnowymiarowych działań nagłaśniających opisane wyżej problemy. Druga edycja Tygodnia organizowana jest przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi w szerokiej kooperacji z partnerami. Należy tu wymienić: Instytut Ordo Iuris, Centrum Życia i Rodziny, Towarzystwo Konserwatywno-Liberalne KoLiber, Młodzież Wszechpolską, Centrum im. Adama Smitha, Fundację TRIS, Instytut Ordo Medicus i Centrum Kształcenia Młodzieży „Kuźnia”.

Tydzień Życia i Wolności 2022 to prelekcje i dyskusje poświęcone różnym obszarom tematycznym, które są ważne dla każdego z nas, niezależnie od tego w jakim jesteśmy wieku i czym na co dzień się zajmujemy. Wpisane do planu Tygodnia Życia i Wolności  tematy paneli są reakcją na niebezpieczeństwa i obszary wzajemnie od siebie uzależnione… Wychowanie i edukacja młodego pokolenia, relacje wiernych w Kościele i Kościoła z otoczeniem, działalność gospodarcza i jej ograniczenia oraz szeroko rozumiane zagadnienie praw i wolności człowieka to duże obszary problemowe, jakie będą przedmiotem debat i prelekcji w tegorocznej edycji Tygodnia Życia i Wolności.

Wszystkie bloki tematyczne odbędą się w Warszawie, w sali konferencyjnej przy ul. Stawki 4B lokal U1, a także – za pośrednictwem transmisji na żywo – w internecie. W czasie konferencji codziennie, przez cztery dni, eksperci i specjaliści z wybranych dziedzin będą dyskutować w ramach następujących paneli tematycznych:

– #Edukacja (7 listopada),

– #Kościół (8 listopada),

– #PrawaiWolności (9 listopada),

– #Gospodarka (10 listopada).

Warto dodać, iż każdy panel będzie rozpoczynał się o godz. 18:00. Planowana jest transmisja na żywo za pośrednictwem platformy YouTube.

Jak widać, tematyka tegorocznego Tygodnia Życia i Wolności w prosty sposób odnosi się do źródeł narastającego kryzysu ekonomicznego i społecznego, którego praprzyczyną jest zepsucie moralne. Wspólnie możemy temu zapobiec, biorąc udział w wydarzeniu oraz dzieląc się ze znajomymi informacją o nim.

Poprzedni post
Następny post