STAWIAM

NA ŻYCIE!

Rzecznik Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Samuel Nowak na swoim profilu społecznościowym wyraził opinię, że z ludzkich płodów „można robić farsz do pierożków”. Dołącz do akcji i podpisz apel do władz uczelni o stanowczą reakcję wobec tych haniebnych słów.

8510 – tyle osób podpisało petycję

Stop dehumanizacji nienarodzonych

Skandaliczne słowa związanego z Uniwersytetem Jagiellońskim rzecznika to nic innego, jak odczłowieczanie dzieci nienarodzonych. Przerażające porównania do ,,farszu na pierogi” mrożą krew w żyłach. Nie ma naszej zgody na promowanie aborcyjnych i dehumanizujących postaw.

Apel do władz uczelni

W związku z tym, apelujemy do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Dyrektora Instytutu Psychologii tej uczelni o odcięcie się od słów Samuela Nowaka oraz wyciągnięcie wobec niego stanowczych konsekwencji. Mamy nadzieję, że Uniwersytet Jagielloński także nie zgadza się na taką postawę wobec dzieci nienarodzonych, które same nie mogą się bronić. Stańmy w ich obronie!

Samuel Nowak

Treść petycji:

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Jacek Popiel

Dyrektor Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Przemysław Bąbel

 DW: Minister edukacji i nauki prof. Przemysław Czarnek

Szanowni Panowie Profesorowie

Wyrażam swoje stanowcze oburzenie słowami Państwa pracownika, rzecznika Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Samuela Nowaka, który napisał na swoim profilu w mediach społecznościowych, iż z ludzkich płodów „można robić farsz do pierożków”.

Tego typu haniebne wypowiedzi nie przystojną żadnemu cywilizowanemu człowiekowi, zwłaszcza pracownikowi najstarszej polskiej uczelni, która wypuściła ze swych murów wielu wybitnych absolwentów i zawsze dbała o to, aby oprócz wysokich kompetencji zawodowych wyróżniała ich także ponadprzeciętna kultura osobista oraz poszanowanie godności ludzkiej.

W związku z zaistniałą sytuacją domagam się, aby władze Uniwersytetu Jagiellońskiego publicznie odcięły się od wypowiedzi Samuela Nowaka, a także wyciągnęły wobec jego zachowania adekwatne konsekwencje.

Zbagatelizowanie przez Panów tak poważnej sprawy oznaczać będzie przyzwolenie władz uczelni na brak poszanowania godności ludzkiej, a także może stać się zapalnikiem do podobnych dehumanizujących historii w przyszłości, do czego jestem przekonany, że nie chcą Panowie dopuścić.

Z wyrazami szacunku

Podpisz apel do władz UJ

Stańmy w obronie dzieci nienarodzonych - nie pozwólmy traktować je jak przedmioty. Zareagujmy na skandaliczne słowa pracownika UJ!

Czy uważasz, że wobec Samuela Nowaka, który porównał dzieci nienarodzone do “farszu na pierogi”, powinny zostać wyciągnięte surowe konsekwencje?

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>