Odbierz swój egzemplarz

Klub “Polonia Christiana” w Warszawie zaprasza na spotkanie z prof. Janowskim

Klub „Polonia Christiana” w Warszawie zaprasza na spotkanie z wyjątkowym gościem – prof. Jackiem Janowskim, ekspertem ds. informatyki prawniczej, badaczem trendów cywilizacji informacyjnej oraz nowych technologii gromadzenia danych i śledzenia. O architekturze procesu globalizacyjnego, znanego jako Wielki Reset wysłuchają Państwo już w środę 27 września 2023 r.

Nasz prelegent ekspercko bada zagadnienia związane z najnowszymi inteligentymi technologiami, które coraz cześciej i na coraz większą skalę wchodzą do użytku dużych korporacji i administracji państwowych. Pośród wielu jego publikacji naukowych – artykułów, referatów i książek – warto szczególnie wymienić wydaną w 2020 r. książkę pt. “Filozofia cywilizacji informacyjnej”. Profesor dowodzi w niej, iż dyktatura technologiczna stała się dziś bezdyskusyjna, nawet kiedy traci na tym sam człowiek i jego człowieczeństwo.

Warto również wspomnieć, iż dr hab. Jacek Janowski pracuje jako profesor na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych. Jego kariera naukowa rozpoczęła się na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy to ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktoryzował się w roku 1999 na Wydziale Prawa i Administracji UMCS, pisząc pracę zatytułowaną “Status prawa w tomizmie egzystencjalnym M.A. Krąpca”, przygotowaną pod kierunkiem prof. Romana Tokarczyka. Z kolei w roku 2012 uzyskał habilitację w oparciu o monografię pt. “Informatyka prawa. Zadania i znaczenie w związku z kształtowaniem się elektronicznego obrotu prawnego”.

Warszawski klub „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie z Panem Profesorem, które zatytułowano “Architektura i infrastruktura Wielkiego Resetu”. Odbędzie się ono w środę 27 września 2023 r. o godz. 18:00. Spotykamy się w Sali senatorskiej w Domu Literatury (zlokalizowanej na parterze), pod adresem ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie. Wstęp wolny!

Poprzedni post
Następny post