Odbierz swój egzemplarz

Transhumanizm i jego źródła – wyjątkowy gość w warszawskim Klubie „Polonia Christiana”

Jakie są źródła technocentrycznej ideologii transhumanizmu? Dlaczego tak wielki kapitał kierowany jest na rozwój technologii mających wytworzyć inteligentną alternatywę dla człowieka? I przede wszystkim – czym grozi dalszy rozwój sztucznej inteligencji i jakie ryzyka się z nim wiążą – o tych sprawach będzie mówił gość najbliższego spotkania warszawskiego Klubu „Polonia Christiana” – o. dr Michał Ziółkowski MI.

Wydawać by się mogło, że mówiąc “transhumanizm” lub nawet “sztuczna inteligencja”, myślimy o zjawisku zupełnie świeckim, pozbawionym pierwiastka nadprzyrodzonego. Niemniej jednak, badacze ideologii transhumanizmu coraz częściej dostrzegają, iż nie jest to wizja wprost ateistyczna, ale raczej coś w rodzaju quasi-religii z całym zestawem przypisanych jej dogmatów. Czy w ten sposób uwidaczniają się zamiary apologetów zastępowania pracy człowieka sztuczną inteligencją, by wraz z rozwojem technologicznym wyrugować z przestrzeni społecznej Boże prawa? 

Prelegent najbliższego spotkania Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie – o. dr Michał Ziółkowski MI – to kapłan Zakonu Posługujących Chorym, zwanego Kamilianami. Stopień doktora nauk filozoficznych uzyskał w 2020 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, na podstawie rozprawy doktorskiej zatytułowanej „Immortalistyczna koncepcja człowieka Mikołaja Fiodorowa a stanowisko antropologiczne współczesnego transhumanizmu”. Na jej podstawie wydawnictwo Von Borowiecky przygotowało i opublikowało książkę pt. Pokonać śmierć czy zmienić człowieka. Ideologia współczesnego transhumanizmu wobec heterodoksji Mikołaja Fiodorowa. 

Ojciec dr Ziółkowski jest członkiem Naukowego Towarzystwa Tomistycznego, a także wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko – Praskiej. Interesują go problemy bioetyczne, etyka sztucznej inteligencji, ewolucja idei antychrysta w tekstach biblijnych oraz jej współczesne wcielenia w przestrzeni “religii techniki”, a także koncepcje myślicieli rosyjskiego renesansu filozoficzno-religijnego.

Klub „Polonia Christiana” w Warszawie serdecznie zaprasza na spotkanie z o. dr. Michałem Ziółkowskim zatytułowane „Transumanizm. Źródła technocentrycznej ideologii”, które odbędzie się w czwartek 13 października 2022 r. o godz. 18:00. Spotykamy się w sali konferencyjnej Domu Literatury (piętro 1), przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie. Na spotkanie wstęp wolny!

Poprzedni post
Następny post