Odbierz swój egzemplarz

Wiara to życie wieczne, zdrada wiary to upadek. Spotkanie autorskie z Krystianem Kratiukiem

Jako chrześcijanie nie możemy zapierać się własnej wiary. Nie możemy oddawać życia wiecznego za materialne wartości, jakimi chce nas kupić współczesny świat. O rozterkach i o problemach dotykających wiernych Kościoła Powszechnego opowie Krystian Kratiuk, redaktor naczelny wydawanego przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi portalu „PCh24.pl”, autor właśnie wydanej przez wydawnictwo Fronda książki pt. „Wielka zdrada”. Spotkanie zorganizowane jest w klubie „Miodosytnia” (ul. św. Wawrzyńca 6) w Krakowie, w czwartek 14 września o godzinie 18.00.

„Święci oddawali życie za wiarę. My wolimy oddać wiarę za wygodne życie” – w tych słowach ukazany jest problem wyboru między tym, co jest naszym obowiązkiem, a tym, co niejednokrotnie kusi nas do ułatwienia sobie życia doczesnego. Co więcej, nie są odosobnione – także w niektórych środowiskach mieniących się chrześcijańskimi – postawy „reformowania” Kościoła… z reformatorskim podejściem do doktryny i nauki Kościoła. Z mass mediów, dalekich od katolickich wartości, płyną pouczenia o konieczności „dostosowania się Kościoła” do zmian zachodzących w szybko laicyzujących się społeczeństwach.

W książce pt. „Wielka zdrada” Krystian Kratiuk eksponuje błędy, jakie robią wierni pod wpływem presji antychrześcijańskiej i słownej oraz fizycznej przemocy skierowanej przeciw chrześcijanom, a w szczególności katolikom.

Liczba zwolenników wykreślenia wiary w przestrzeni publicznej i odebrania jej ochrony prawnej rośnie z roku na rok. Oczekują oni, że Kościół zaprzestanie swojej pracy wśród ludzi. W ślad za autorem książki „Wielka zdrada” postawmy sobie pytania, dlaczego…?

Dlaczego…

– Kościół ma dzisiaj zaprzestać nawracania;

– Kościół ma odejść od upominania grzeszników;

– Kościół ma być otwarty na inne wspólnoty religijne, które same takiej postawy nie wykazują;

– Kościół ma dawać przyzwolenie na wprowadzanie do kultu elementów pogańskich;

– Kościół ma – wbrew nauce i doktrynie – dopuszczać do sakramentów osoby nie będące cząstką wspólnoty kościelnej…

Dlaczego? Czy tylko dlatego, żeby doczesne życie spędzić bez problemów, wygodnie i swobodnie, bez wyrzeczeń i dążenia do zbawienia wiecznego?

Z drugiej strony musimy pamiętać o tych chrześcijanach, którzy dzisiaj dają piękne świadectwa wiary, niejednokrotnie płacąc za to cenę najwyższą. Cenę życia.

– Siła prześladowań pozostaje ekstremalnie wysoka w porównaniu z rokiem poprzednim. Nie zmieniły się znacząco szacunki dot. liczby prześladowanych chrześcijan na świecie –  nadal jest to ponad 360 milionów chrześcijan. Około 312 mln chrześcijan z 744 mln chrześcijan zamieszkujących kraje ŚIP (objęte badaniami Światowego Indeksu Prześladowań – przyp. red.) poddanych jest prześladowaniom na bardzo wysokim lub ekstremalnie wysokim poziomie – tak mówi najnowszy Światowy Indeks Prześladowań opracowany w 2023 roku przez międzynarodową chrześcijańska organizację pomocową, od ponad 67 lat pracującą na rzecz prześladowanych chrześcijan w około 60 krajach.

O wyzwaniach współczesności i konieczności dawania dowodów swojej wierności nauce Chrystusa będzie można podyskutować podczas prelekcji znanego i cenionego publicysty i dziennikarza mediów wydawanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi. Skorzystajmy z okazji i zaprośmy na to spotkanie rodzinę i znajomych.

Pamiętajmy! Klub Polonia Christiana zaprasza na spotkanie z red. Krystianem Kratiukiem na temat „Wielka zdrada. Ile kosztuje twoja wiara?”. Spotkanie zorganizowane jest w klubie „Miodosytnia” (ul. św. Wawrzyńca 6) w Krakowie, w czwartek 14 września o godzinie 18.00. Wstęp na spotkanie Klubu „Polonia Christiana” jest bezpłatny.

Poprzedni post
Następny post