Odbierz swój egzemplarz

Zmierzch teorii ewolucji

150-lecie sformułowania przez Karola Darwina tzw. teorii ewolucji stało się okazją z jednej strony do świętowania przez jej zwolenników (różnej maści piewców światopoglądu materialistycznego), zaś z drugiej strony, do refleksji przedstawicieli rozmaitych nauk: fizyków, biologów, paleontologów, którzy w miarę rozwoju swoich dziedzin, na ich gruncie dowodzą kruchości darwinowskiej teorii. Ta jednak tak mocno zakorzeniła się w powszechnej świadomości, że wszelkie inne koncepcje powstania życia na Ziemi, na przykład teoria Intelligent Design (Inteligentnego Projektu) spotykają się każdorazowo bądź z przemilczaniem, bądź też – coraz częściej – ze zmasowanym atakiem ze strony propagandystów „jedynie słusznej” hipotezy. Zmierzch teorii darwinowskiej stał się tematem obszernego Dossier ostatniego numeru dwumiesięcznika “Polonia Christiana” w roku, w którym przypada wspomniana rocznica.