Odbierz swój egzemplarz

Własność – odpowiedź na kryzys

W kolejnym numerze dwumiesięcznika”Polonia Christiana”, wydawanego przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi znajdujemy m.in. obszerny dział poświęcony obecnemu kryzysowi – nie zawężonemu jednakże do sfery finansowej i gospodarczej. Ten kryzys, o którym głośno teraz najbardziej, jest bowiem ściśle powiązany z ogólną zapaścią zachodniej cywilizacji, widoczną poprzez biurokrację, bezrobocie, fatalne wskaźniki demograficzne, czy wreszcie dewaluację idei oraz upadek kultury i obyczajów. Stały element krakowskiego pisma – Dossier – przybliża czytelnikom problem rabunkowej nacjonalizacji prywatnych dóbr, a także reprywatyzacji – na przykładzie krajów postkomunistycznych oraz państw Ameryki Łacińskiej. Punktem wyjścia do analizy tego problemu jest fragment opracowania Wolność Kościoła w państwie komunistycznym. Ponieważ upływa właśnie stulecie urodzin jego autora – Plinia Corrêi de Oliveira, wybitnego brazylijskiego myśliciela katolickiego, założyciela Stowarzyszeń Obrony Tradycji, Rodziny i Własności (TFP) – nie brak w najnowszym numerze magazynu wielu odniesień do tej wybitnej postaci, m.in. artykułu biograficznego autorstwa Roberta de Mattei, redaktora naczelnego włoskiego pisma „Radici Cristiane”.