Odbierz swój egzemplarz

Nadzieja w Fatimie

Okrągła 100. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie to ważne wydarzenie, wobec którego nie można przejść obojętnie. Matka Boża wybrała sobie ubogie i proste dzieci do tego, aby przekazać światu ważne przesłanie. Jak w kontekście współczesnych wydarzeń na świecie rozumieć tamte słowa? Czy zachęty Matki Najświętszej z początku dwudziestego wieku mają i dzisiaj swoje znaczenie? Najnowszy 54. numer magazynu „Polonia Christiana” poświęcony został między innymi fatimskim objawieniom. Czytelnik znajdzie w nim przypomnienie przesłania fatimskiego. W ciekawej rozmowie Antonio Borelli Machado na nowo analizuje fatimskie wydarzenia sprzed stu lat i stara się rozwikłać zagadkę późnego ujawnienia treści trzeciej tajemnicy fatimskiej. Ks. Alfredo Morselli w swoim artykule przybliża sylwetkę samej Maryi – tej, za przyczyną której świat wezwany został do nawrócenia i do odmawiania Różańca.