Odbierz swój egzemplarz

Jak odczytać Smoleńskie znaki?

Katastrofa prezydenckiego samolotu, na pokładzie którego poniosło śmierć wiele wybitnych postaci polskiego życia publicznego nie tylko przyniosła nam – po raz kolejny w ostatnich latach – narodową żałobę i pełne troski pytania o polityczną przyszłość naszego państwa. Ukazała także dwoistość postaw wobec dramatycznych wydarzeń dotykających ludzkiej zbiorowości.