Odbierz swój egzemplarz

Francja – marnotrawna córka Kościoła

Co się stało i stanie w przyszłości z Francją, przed wiekami ostoją chrześcijaństwa, krajem stanowiącym wzór dla innych? U źródeł powstania państwa, którego potęga i splendor nieodłącznie wiązały się przez wieki z katolicyzmem, stały heroiczne akty wiary. Kolejne krwawe i bezbożne rewolucje przyniosły autodestrukcję Francji, którą zabijały i zabijają nie gwałtowne napaści z zewnątrz, lecz siły odśrodkowe. Procesowi stopniowego samobójstwa „dawnej, dobrej Francji” poświęcone jest Dossier najnowszego, dwunastego numeru „Polonia Christiana”. O chwalebnych i haniebnych etapach dziejów kraju nad Sekwaną piszą m.in. Jacek Bartyzel, Grzegorz Kucharczyk, Luis Dufaur, Sławomir Skiba, Piotr Doerre i Bogdan Dobosz. Pismo publikuje także rozmowę na temat króla Chlodwiga, przeprowadzoną dla brazylijskiego „Catolicismo” w 1500. rocznicę chrztu Francji z nieżyjącą już dziś znakomitą historyk Regine Pernoud.