Odbierz swój egzemplarz

Edukacja, czy indoktrynacja?

Czy polska szkoła wypełnia swoje zadanie kształcenia mądrych, odpowiedzialnych, patriotycznych pokoleń i wspierania rodziców w zadaniach wychowawczych? Na ile zaś nasza oświata przesiąknięta jest pedagogicznymi nowinkami, stawiającymi na pierwszym miejscu zaklęcia poprawności politycznej, tolerancję i otwartość na wszelkie odmienności oraz slogan o prawach ucznia, zastępującego na szkolnym piedestale autorytet – mistrza i wychowawcę? Te i inne pytania zadali sobie publicyści, których artykuły złożyły się w 4. numerze pisma na Dossier Edukacja czy indoktrynacja?