Odbierz swój egzemplarz

Diabeł z gitarą

Przewodnim tematem 41. numeru magazynu jest muzyka rockowa i jej związki z satanizmem. – Obserwowana od kilku lat wzmożona erupcja treści satanistycznych to owoc długiego procesu swoistej diabelskiej inkulturacji, czyli stopniowego a konsekwentnego nasączania zachodniej kultury piekielną doktryną, praktyką i liturgią. Jeżeli obecnie szokują nas artyści, którzy ucharakteryzowani na rozkładające się zwłoki piją na scenie krew, to nie zapominajmy, że przez pół wieku pieczołowicie drogę im przygotowywał i ścieżki niestrudzenie prostował Legion poprzedników, których piosenki nucimy dziś do snu dzieciom – pisze Jerzy Wolak. O satanizmie przenikającym do kultury masowej piszą i mówią także Mathias von Gersdorff, Valdis Grinsteins i Grzegorz Kasjaniuk.