Odbierz swój egzemplarz

Co miesiąc powstanie

W 30. numerze magazynu „Polonia Christiana” podjęliśmy temat polskich powstań wyzwoleńczych. Jerzy Wolak, w przewrotnie zatytułowanym artykule „Powstanie co miesiąc”, zastanawia się nad fenomenem naszej narodowej gotowości do rewolty. Autor dostrzega wręcz genetycznie wrodzoną ideologiczną schizofrenię narodu, z jednej strony przywiązanego do mocarstwowej tradycji, opartej na wartościach chrześcijańskich, z drugiej nieustannie gotowego do stawiania czynnego oporu i sprzeciwiania się władzy, jak i jej nakazom, konspiracji, a nawet rewolucji. O ile teza Wolaka jest czytelnikom dość dobrze znana, jego wnioskowanie zdaje się być świeżym spojrzeniem na paradoks polskiej gotowości powstańczej.