Odbierz swój egzemplarz

Ameryka Łacińska w oparach komunizmu

I tym razem na łamach dwumiesięcznika znaleźć możemy artykuły zarówno znanych polskich publicystów (m.in. Stanisława Michalkiewicza, Adama Wielomskiego, Mariusza Affeka, Piotra S. Mazura, Jerzego Wolaka), jak i owoce współpracy „Polonii Christiana” z włoskim miesięcznikiem „Radici Cristiane” (np. teksty kard. Jorge Mediny Estéveza – o znaczeniu i wymiarach modlitwy, Roberta de Mattei – na temat klasycznego rytu Mszy św. oraz papieskiego prymatu w Kościele). Po raz pierwszy w piśmie znalazły się artykuły publicysty brazylijskiego miesięcznika „Catolicismo” Alfreda MacHale’a, który poddał analizie polityczną sytuację krajów Ameryki Południowej, w większości rządzonej przez neomarksistów. Pismo kontynuuje tematy podjęte w pierwszym numerze: gospodarczo-cywilizacyjnej degradacji Czarnego Lądu (autor: Roman Konik), dziejów polskiego dworu (Iwona Kucharska), czy niepodległościowego podziemia zbrojnego w latach okupacji niemieckiej oraz sowieckiej (Leszek Żebrowski). Nie zabrakło działu Wykwintna kuchnia, na stronach którego Jacek Kowalski i Artur Wroński serwują nam polewkę piwną, zaś Bogusław Bajor pisze o piwach przyrządzanych od wieków w klasztorach trapistów.