Odbierz swój egzemplarz

Paweł Chmielewski wystąpi w Krakowie z prelekcją „Nowe moce Antychrysta”. Zapraszamy!

Kryzys w Kościele Katolickim ujawnia się w kolejnych obszarach życia naszej wspólnoty wiernych. Choć przybiera różne oblicza w zależności od kraju, ma jednoznaczne źródła i przyczyny. Problemom wynikającym m.in. z pobłażania grzechowi przeciw Panu Bogu i Jego przykazaniom będzie poświęcone spotkanie z red. Pawłem Chmielewskim (PCh24.pl, PCh24TV), które odbędzie się w Krakowie już w czwartek 24 listopada 2022 r.

 

Paweł Chmielewski to filolog klasyczny, publicysta i dziennikarz zgłębiający problemy współczesnego Kościoła z pozycji zatroskanego członka wspólnoty chrześcijańskiej. Znany jest czytelnikom mediów konserwatywnych, w szczególności wydawanych przez Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi magazynu „Polonia Christiana” i portalu PCh24.pl wraz z jego telewizją PCh24TV. Redaktor Chmielewski jest ponadto autorem książek, które są analityczną diagnozą bolączek nękających współczesny Kościół Powszechny.

 

Mocnym echem wśród katolickiej opinii publicznej odbiła się jego publikacja zatytułowana „Papież Franciszek i Mafia z Sankt Gallen”. Paweł Chmielewski rekonstruuje w niej związki pomiędzy architektami postępowej rewolucji w Kościele a papieżem Franciszkiem. Jak komentowano to wydarzenie na portalu PCh24.pl: „Książka Pawła Chmielewskiego obnaża działalność niejawnej grupy liberalnych hierarchów w kościele katolickim. W pracy dziennikarz opisał jej kluczowe postaci oraz dążenia tego gremium do posadzenia na tronie papieskim kard. Jorge Mario Bergoglia, dziś już Franciszka I. Redaktor podkreślił również, że przywódca Kościoła konsekwentnie realizuje założenia programowe „sanktgalleńczyków”, i, jak udowadnia, jednym z narzędzi tego działania jest program Synodu o Synodalności.”

 

Osnową autorskiego spotkania w Warszawie będzie najnowsza książka red. Pawła Chmielewskiego o nie mniej intrygującym tytule – „Nowe moce Antychrysta”. Wprowadzenie do tytułu książki Chmielewskiego postaci „Antychrysta” to nieprzypadkowe nawiązanie do słów papieża Benedykta XVI, który prosił o modlitwę mającą uchronić go przed „wilkami” i mówił wprost o sile duchowej Antychrysta. Siła złego ducha wiedzie dziś na manowce członków Kościoła Rzymskiego i hierarchów, których negatywne przykłady są chętnie podejmowane przez mass media i przeciwników wiary danej nam przez Chrystusa.

 

Słabości Kościoła, niechęć do przyznania się do winy i tuszowanie skandalicznych sytuacji dotyka kolejnych wiernych i zraża do uczestniczenia w życiu wspólnoty. Źródło tych postępów nihilizmu moralnego i szerzenia się grzechu jest dzisiaj nie tylko w otoczeniu Kościoła Powszechnego, ale także w jego sercu. Na szczęście, są w Polsce autorzy tacy jak Paweł Chmielewski, którzy mają odwagę otwarcie o tym pisać i mówić, służąc naprawie naszej wspólnoty chrześcijańskiej. Staraniem naprawiających Kościół jest bowiem ochrona jak największej liczby ludzi przed zatraceniem duszy i nie osiągnięciem zbawienia w życiu wiecznym.

 

Książka „Nowe moce Antychrysta” z pewnością ułatwi nam dostrzeżenie słabości Kościoła Rzymskiego, a dyskusja z jej autorem poszerzy horyzont postrzegania współczesnych problemów świata. Zachęcamy więc Państwa do przyjścia na spotkanie z red. Pawłem Chemielewskim w Warszawie i poinformowanie o tym wydarzeniu Państwa bliskich i znajomych.

 

Pamiętajmy –  spotkanie z redaktorem Pawłem Chmielewskim w Krakowie już w czwartek, 24 listopada 2022 r. o godzinie 18.00 w hotelu „Miodosytnia” ul. św. Wawrzyńca 6.

Wstęp wolny!

Poprzedni post
Następny post