Odbierz swój egzemplarz

Wesprzyj nas

Wesprzyj naszą walkę
o cywilizację chrześcijańską!

Dobrze zainwestowane

Każde otrzymane wsparcie przekazujemy na cele statutowe oraz realizację projektów naszego Stowarzyszenia. Zaufały nam dziesiątki tysięcy Polaków.

Swój datek w dowolnej kwocie przekażecie Państwo szybko i bezpiecznie dzięki systemowi płatności TPay:

*pola obowiązkowe

PŁATNOŚCI OBSŁUGUJE:

Dzięki ofiarności i zaangażowaniu naszych Darczyńców, osiągnęliśmy już wiele. Jesteśmy przekonani, że z Państwa wsparciem – zarówno modlitewnym, jak i materialnym – obronimy naszą cywilizację i wykształcimy kolejne pokolenia polskich patriotów wiernych chrześcijańskim wartościom.


Stowarzyszenie “Polonia Christiana” to:

  • Magazyn „Polonia Christiana” wydawany od 2008 roku; obecny nakład to ponad 35 tys. egzemplarzy;
  • Kluby „Polonia Christiana” – średnio 100 spotkań w roku z udziałem znamienitych gości oraz z projekcjami filmów;
  • Konferencje o charakterze opiniotwórczym i naukowym, poświęcone kluczowym zagadnieniom współczesnego kryzysu cywilizacji chrześcijańskiej (m.in. Tydzień Życia i Wolnościczerwiec 2021 r.; konferencja online Co się stało z polską młodzieżą – grudzień 2020 r.)
  • Akcja Obrona Kościoła, przez którą wsparliśmy mobilizację i koordynację katolickiej samoobrony wiernych w czasie ataków na kościoły;
  • Liczne kampanie petycyjne w obronie chrześcijańskich zasad i praw katolików w przestrzeni publicznej (m.in. Stop segregacji Polaków!, Dość skrajnej chrystianofobii!)
  • Społeczność licząca ponad 50 tys. korespondentów i subskrybentów naszych newsletterów.