Odbierz swój egzemplarz

Odbierz numer

Polonia Christiana nr. 92

2030 (nie)zrównoważona Agenda

Obserwujemy dziś dążenie do coraz większego ubezwłasnowolnienia ludzi i uzależnienia ich od instrumentów władzy. Warto też zdać sobie sprawę, że niektóre technologie, na pozór mające charakter zupełnie neutralny, mogą ostatecznie zostać wykorzystane bynajmniej nie dla naszego dobra.

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polonia Christiana.