Odbierz swój egzemplarz

W przededniu rocznicy ogłoszenia stanu wojennego. Klub „Polonia Christiana” zaprasza na spotkanie z dr. Grzegorzem Majchrzakiem

Kilka dni przed rocznicą ogłoszenia stanu wojennego w 1981 roku, zaplanowanej akcji antynarodowej i antyspołecznej rządzących wówczas Polską komunistów, w Warszawie odbędzie się niezwykle intersujące spotkanie, z którego będzie można dowiedzieć się o roli służb specjalnych PRL w rozbijaniu NSZZ „Solidarność” i jej otoczenia. Klub „Polonia Christiana” w Warszawie zaprasza na wykład dr. Grzegorza Majchrzaka z Instytutu Pamięci Narodowej.

Doktor  Grzegorz  Majchrzak  jest   historykiem,  w   latach  2000–2015  był pracownikiem   Biura   Edukacji   Publicznej   (od   2015   r.   Biura   Badań Historycznych) Instytutu Pamięci Narodowej, członkiem Stowarzyszenia „Archiwum Solidarności” i Stowarzyszenia Wolnego Słowa. To także autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych na temat działań władz komunistycznych wobec ruchów i środowisk wolnościowych. Wśród ostatnich publikacji dr. Majchrzaka warto wymienić m.in.: „Tajna historia futbolu. Służby afery i skandale” (Warszawa 2017) oraz „Opozycja na celowniku” (Warszawa 2017). W naszym warszawskim Klubie PCh wygłosi on  wykład zatytułowany „Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980 – 1982”. Grzegorz Majchrzak to ceniony badacz okresu komunistycznego w Polsce, znawca   okresu   wiosny   „Solidarności”   i   stanu   wojennego.   Co   istotne, zajmując się tematyką niezwykle trudną i drażliwą, Grzegorz Majchrzak potrafi wydobyć z kart historii wątki nie tylko ciekawe i mało znane, ale też oddające ducha walki społeczeństwa z komunizmem oraz walki aparatu podległego PZPR z narodem.

Przykładem takiego opracowania jest publikacja dr. Grzegorza Majchrzaka pt. „España ’82. Emocje nie tylko piłkarskie”, w której autor opisuje klimat meczu Polska – Związek Sowiecki oraz zabiegi machiny propagandowej PRL, starającej się wymazać prawdę nawet z przekazu sportowego.
Jak pisze Majchrzak: Najbardziej zaciętym i pamiętnym meczem polskich piłkarzy był zwycięski, bezbramkowy remis ze Związkiem Radzieckim. 

Ci, którzy   oglądali   to   spotkanie,   zapamiętali   z   niego   przede   wszystkim „tańczącego” z piłką Włodzimierza Smolarka, któremu długo sfrustrowani czempioni   zza   Buga   nie   byli   w   stanie   odebrać   piłki.   Pozasportowym, pamiętnym elementem tego meczu, rozgrywanego w Barcelonie, była demonstracja   zorganizowana   przez   Pascala   Rossi-Grześkowiaka („Mamuśkę”). Polegała ona na rozwieszeniu na stadionie dwóch wielkich transparentów  z napisem „Solidarność”.  Oglądały  je  dziesiątki tysięcy widzów zgromadzonych na sławnym Camp Nou oraz miliony zasiadające – oczywiście nie w krajach tzw. demokracji ludowej – przed telewizorami. Czujna Telewizja Polska transmitowała spotkanie z kilkunastosekundowym opóźnieniem i kiedy pojawiał się „wrogi” transparent, wstawiano widok trybun z jakiegoś innego meczu, np. z kibicami Brazylii. Nie zawsze jednak skutecznie.

Tematem warszawskiej prelekcji 8 grudnia br. o godzinie 18.00 będą   działania   Służby   Bezpieczeństwa   wobec   kierowniczych organów NSZZ „Solidarność” prowadzone w latach 1980–1982. Obejmowały one infiltrację przywódców NSZZ „Solidarność”, jego agencji prasowej i tytułów prasowych oraz I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Mowa będzie także o przygotowaniach przez komunistów do procesu „odbudowy” związku, ale dopiero po jego uprzednim rozbiciu.

Prelegent spotkania Klubu „Polonia Christiana” w Warszawie, dr Grzegorz Majchrzak, jest autorem obszernej publikacji pt. „Rozpracowanie organów kierowniczych NSZZ „Solidarność” przez Służbę Bezpieczeństwa 1980–1982”, wydanej staraniem IPN w 2021 roku. Z tej publikacji pochodzi właśnie   tytuł   spotkania,   na   które   serdecznie   zapraszamy   (szczegóły poniżej).

Jak szeroka jest wiedza gościa Klubu „Polonia Christiana” na ten długo pomijany w mainstreamowych mediach temat świadczą chociażby tytułu rozdziałów tego naukowego opracowania:
– „Działania Służby Bezpieczeństwa wobec NSZZ „Solidarność” w latach 1980–1982” (podzielone na okres od powstania NSZZ „S” do tzw. kryzysu
bydgoskiego, następnie od „kryzysu bydgoskiego” do wprowadzenia stanu wojennego oraz po 13 grudnia 1981 roku),
–   „Operacyjna   ochrona”   Krajowej   Komisji   Porozumiewawczej/Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” oraz Ośrodka Prac Społeczno-Zawodowych”,
– „Agentura w Krajowej Komisji Porozumiewawczej/Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” i w jej otoczeniu”,

– Rozpracowanie „Tygodnika Solidarność”,

–   „Działania   Służby   Bezpieczeństwa   związane   z   I   Krajowym   Zjazdem Delegatów NSZZ „Solidarność”,

–   „Opis   współpracy   niektórych   członków   Krajowej   Komisji Porozumiewawczej/Komisji Krajowej ze Służbą Bezpieczeństwa”. Warto skorzystać z szerokich kompetencji dr. Majchrzaka i poszerzyć swoją wiedzę na tematy mające wpływ nie tylko na lata 80. w Polsce, ale też rzutujące   na  proces   zmian,   uruchomionych   po   upadku   reżimu komunistycznego w latach 1989 – 1990.

Klub „Polonia Christiana” w Warszawie serdecznie zaprasza na wykład   dr.   Grzegorza   Majchrzaka   w   Domu   Literatury  (Sala Konferencyjna na I piętrze) przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie.

Zapamiętajmy – czwartek 8 grudnia 2022 r. o
godzina 18:00.

Wstęp wolny!

Poprzedni post
Następny post