Odbierz swój egzemplarz

Sam chrzest nie wystarczy

Do dyskusji o znaczeniu wydarzeń sprzed tysiąca lat swoje opinie dołączyli znani komentatorzy, m.in. profesor Krzysztof Ożóg, stwierdzając, że Mieszko I autentycznie uwierzył Ewangelii i diametralnie odmienił nie tylko własne życie, ale i życie całego narodu, którego fundamenty położył pod całe tysiąclecie. Jednak historyczna perspektywa, oferując nam fundament, nie jest w stanie zagwarantować trwałości i niezmienności obranych przez polskich władców pryncypiów. Przykład Irlandii – jak czytamy w tekście Pawła Toboły-Pertkiewicza – dobitnie pokazuje, jak w ciągu zaledwie jednego pokolenia społeczeństwo katolickie może się stać społeczeństwem wypłukanym z wartości i zasad, nastawionym na konsumpcję, zabawę i trwanie. Jak szybko może zapomnieć o chwalebnej przeszłości, o własnych korzeniach, o swoich powinnościach…