Odbierz swój egzemplarz

Piąta kolumna kalifatu

Głównym tematem numeru jest żywo dyskutowana, niestety rzadko sensownie, kwestia imigracji muzułmanów do Europy. Nasi autorzy rozpatrują możliwe scenariusze i zagrożenia wynikające z lawinowego napływu obcych. Piotr Doerre w tekście „Ostateczne rozwiązanie kwestii europejskiej” prognozuje, że tak zwany kryzys imigracyjny nie skończy się wraz z nastaniem zimy. Do Europy wciąż napływać będą masy ludzkie zwabione wizją bogactwa i bezpieczeństwa. Pośród nich zaś nadal będą kroczyć już zdeklarowani czy tylko potencjalni zwolennicy światowego kalifatu. Równie ponurej diagnozy dokonuje Tomasz Teluk, stwierdzając, że społeczność międzynarodowa zamiast interweniować na miejscu, wspierając militarnie samoobronę i budując przejściowe obozy dla uchodźców w Afryce, importuje problem Państwa Islamskiego do Europy. Dżihad na Starym Kontynencie to zatem wyłącznie kwestia czasu…