Odbierz swój egzemplarz

Czy to już koniec?

Na naszych oczach ostatecznie, jak się wydaje, odchodzi w niepamięć dawny świat – świat ładu i gustu, piękna i harmonii, wiary i miłości. Interesującą refleksją osnutą wokół tej kwestii dzielą się autorzy magazynu „Polonia Christiana” w tekstach tworzących temat główny jego najnowszego wydania. A ponadto w numerze – jak zwykle – Kontrrewolucja w każdym zdaniu! Perfidnie tkany plan homoinwazji zanalizowany przez Łukasza Karpiela ze wskazaniem ognisk kontrofensywy. Wynik eurowyborów naświetlony przez Michała Wałacha pod kątem jesiennej rozgrywki o fotele na Wiejskiej. Obnażone przez Tomasza Cukiernika mechanizmy bankructwa coraz liczniejszych polskich gmin.