Odbierz swój egzemplarz

Azja męczenników

Trwająca od sierpnia 2008 r. eskalacja przemocy w Indiach – profanacji świątyń, morderstw, gwałtów, tortur – stała się dla autorów pisma przyczynkiem do analizy sytuacji chrześcijan w azjatyckich państwach zdominowanych przez hinduizm i islam. Przy biernej postawie rządów zachodnich i organizacji międzynarodowych powołanych do obrony „praw człowieka” dokonuje się tam bezkarna eksterminacja, oczywiście za przyzwoleniem bądź wręcz nawet przy czynnym wsparciu miejscowych władz. Na łamach „Polonia Christiana” siostra Michaela Pawlik OP opisuje historyczny rozwój leżącej u podstaw panującej tam sytuacji ideologii hinduistycznej, a także stosunek jej twórców i kontynuatorów do religii objawionej.