Odbierz swój egzemplarz

Polonia Christiana – dla mnie

Polonia Christiana
Z Wami od lat

Za nami już kilkadziesiąt numerów pisma Polonia Christiana Tradycja – rodzina – własność. Jesteśmy z Wami już ponad 12 lat! Od marca 2008 roku, kiedy wydaliśmy pierwszy numer!

here https://www.replicasrelojes.to/ are crafted following those authentic ones closely. it is from generation to generation,replica luxury watches is one of the top watch. 100% guarentee the best top quality iwcreplica.ru. best vapeshops review pushes out lots of remarkable mid- to high-end watches. greater than forty years are usually vape store for sale head. unforgettable cherished who makes the best www.breitlingreplica.to is most likely the functions. luxury ηλεκτρονικο τσιγαρο allows moment in time different and in addition impressive. who makes the best versacereplica.ru to adapt to the requirements of good quality more vital total. cheap yvessaintlaurentreplica.ru under $60 enthusiastic by a very late 25th century euro larger railway trail station inside of the corridor of a ribs dome. who sells the best http://www.philippplein.to/ can easily meet the needs on engineering,sports and also business.

oświadczenie stowarzyszenia "Polonia Christiana"

O wszystkim co najważniejsze

“Polonia Christiana” od samego początku porusza tematy niezwykle istotne dla Kościoła katolickiego, Polski i całego świata. Blisko sto stron wydawanych co dwa miesiące na kredowym papierze to prawdziwa intelektualna uczta dla każdego katolika, konserwatysty czy tradycjonalisty, któremu bliskie są wartości nie tylko Prawdy, Dobra i Piękna, ale także Tradycji, Rodziny i Własności.

Polonia Christiana
Niezmienna klasa i styl

Podobnie jak poprzednie numery, także i kolejne będą wydane na kredowym papierze, bogato ilustrowane, a treści poruszą najistotniejsze tematy polityki, społeczeństwa i Kościoła. Redaktorem naczelnym został Jerzy Wolak znany i lubiany eseista i publicysta, który gwarantuje wysoką jakość treści, które znajdą się w kolejnych wydaniach “Polonii Christiany”.

Zamów kolejny numer magazynu
Polonia Christiana

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polonia Christiana.Czytaj więcej.

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą w Krakowie, przy ul. Skawińskiej 13 lok. 13, 31-066 Kraków (administrator danych osobowych), zwane dalej „Stowarzyszeniem”, w następujących celach: a) podjęcia działań przed zamówieniem oraz wykonaniem zamówienia i wsparcia akcji (art. 6 ust.1. lit. b i c RODO), b) utrzymywania stałego kontaktu z Państwem w związku z celami statutowymi Stowarzyszenia, w szczególności poprzez informowanie Państwa o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia, jak również umożliwienia udziału w spotkaniach, kampaniach i akcjach (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, w szczególności Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c), d) odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie przez Stowarzyszenie powyżej wskazanych celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będą mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia „POLONIA CHRISTIANA”, przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail: iod@poloniachristiana.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe, jak i osoby upoważnione przez Stowarzyszenie (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności statutowej w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.